lumikiitajat.fi verkkosivuston käyttöehdot

Verkkosivuston käyttötarkoitus

lumikiitajat.fi verkkosivustoa (myöh. "sivusto") julkaisee ja hallinnoi Lumikiitäjät ry (myöh. "Lumikiitäjät"). Sivuston tarkoitus on toimia tiedotuskanavana jäsenistölle ja muille sidosryhmille tarjoten ajantasaista ja ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta ja toimintaan liittyvistä asioista.

Tekijänoikeudet ja sisällön oikeellisuus

Lumikiitäjien verkkosivusto on suojattu tekijänoikeuslakien mukaisesti. Sivuston sisällön tai ulkoasun osittainenkin kopioiminen, julkaiseminen, siirtäminen, uudelleen tuottaminen tai hyödyntäminen missään muodossa ilman Lumikiitäjien kirjallista suostumusta on kielletty. Tietojen tallettaminen tai tulostaminen yksityishenkilön henkilökohtaiseen käyttöön on sallittua. Sivuja lainattaessa tulee aina mainita tiedon lähde.

Sivustolla julkaistava materiaali saattaa sisältää sisällöllisiä tai teknisiä virheitä eikä Lumikiitäjät takaa, että sivustoa voidaan aina käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Lumikiitäjät ei vastaa millään tavalla sivuilla sijaitsevien kolmansien osapuolien linkkien kautta saatavilla olevista sivuista tai niiden sisällöstä.

Tietoturva ja käyttäjien seuranta

Sivustolla voidaan käyttää käytön seuraamiseksi sekä palvelujen käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi ns. evästeitä (cookies). Käyttäjä voi torjua evästeet, jolloin kaikkia palveluja ei välttämättä voi täysin hyödyntää. Kaikista sivustolle tehdyistä vierailuista jää merkintä pääsylokiin. Pääsylokiin kirjataan vierailusta tavanomaiset tiedot, esim. kellonaika, käyttäjän IP-osoite, pyydetty verkkosivu sekä selaimen tunnistetietoja.

Lumikiitäjät pyrkii järjestämään sivuston tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole kaikilta osin täysin tietoturvallisia. Sivuston käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Rekisteröityneet käyttäjät

Osa sivuston tarjoamista palveluista edellyttää käyttäjän tunnistamista. Käyttäjän tunnistamiseksi käyttäjän on rekisteröidyttävä ja annettava rekisteröitymisen edellyttämät tiedot (sähköpostiosoite, etu- ja sukunimi). Käyttäjän tunnistamisekseen antamia tietoja käytetään sivuston hallinnollisiin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille. Käyttäjien rekisteröityminen on maksutonta.

Käyttäjällä on mahdollisuus nähdä omalla käyttäjätilillään hänestä sivustolle talletetut tiedot. Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa asianmukaisesta tietoturvasta ja säilyttämisestä. Rekisteröityneille käyttäjille voidaan tarjota pääsy materiaaliin joka on tarkoitettu vain rekisteröityneiden käyttäjien tai yhdistyksen jäsenten käyttöön.

Rekisteröityneiden käyttäjien tulee noudattaa hyviä tapoja sivustolla tapahtuvassa verkkoviestinnässä esimerkiksi keskustelupalstalla. Asiaton käytös tai väärien tietojen antaminen voi johtaa tunnuksen väliaikaiseen tai pysyvään poistamiseen sekä palvelun käyttöoikeuden eväämiseen. Sivuston ylläpidolla on oikeus moderoida keskustelupalstaa. Sivuston ylläpito voi lähettää rekisteröityneille käyttäjille sivustoon liittyviä tiedotteita.

Muutosoikeus

Lumikiitäjillä on milloin tahansa oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, sivuston sisältöä tai estää sivuston käyttö oman harkintansa mukaan.